De verenigingscontributie kan jaarlijks worden geïndexeerd. Wij hanteren een jaarcontributie van 1 januari t/m 31 december. De leeftijd die het lid dat jaar bereikt is bepalend voor hoogte van de contributie. Bij tussentijds opzeggen wordt de rest van de contributie van dat jaar niet terugbetaald. Nieuwe leden betalen vanaf de definitieve aanmelding naar rato de rest van het jaar. Zijn er uit een gezin 3 of meer leden bij de judoclub dan krijgen het 3e en eventueel volgende lid 50% korting dit geldt voor de laagste tarieven.

Opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk 15 december voor het nieuwe kalenderjaar, schriftelijk bij het secretariaat.

4 en 5 jarigen         €80,00  per jaar
6 jarigen                €96,00  per jaar
7 jaar en ouder       €130,00 per jaar
veteranen (35+)    €100,00  per jaar

inschrijfgeld €5,-- eenmalig

Bondscontributie

Ieder lid van onze vereniging wordt ingeschreven bij de Judobond Nederland. De contributie van de judobond is verdeeld in verschillende categorieën (afhankelijk van de leeftijd) Deze contributie dient rechtstreeks aan de Judo Bond Nederland betaald te worden. Afmelden bij de judobond moet het judo lid zelf regelen, dit moet minimaal 6 weken voor het aflopen van de datum op het bondspasje.

Steunend lid

Voor ex-leden en voor iedereen die de judoclub een warm hart toedragen en die betrokken willen blijven bij de judoclub is er de mogelijkheid om steunend lid te worden. Een steunend lid wordt op een aparte leden lijst gevoerd zo dat deze leden niet worden aangemeld bij de judobond. Een steunend lid betaald een jaarcontributie van €16,50. Om daadwerkelijk betrokken te blijven bij de club zijn deze leden welkom op de ledenvergadering, bij eventuele neven activiteiten kunnen deze leden meedoen als deelnemer of als hulp/medewerker.

/sites/default/files/styles/ba/public/2023-11/ccdafa06-8d08-4a65-b69e-6f1110ddbaf7.jpg?h=17546f00&itok=Q2o7uchK