Voor Judoclub Helden is het belangrijk dat we onze leden een veilig sportklimaat kunnen bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen in hun sport. De trainers bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat, in een prettige sfeer, bij de trainingen en/of wedstrijden.

In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels aan te halen, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de leden te maken. Een van die duidelijke regels is bijvoorbeeld dat leden met respect met elkaar dienen om te gaan. Deze afspraken en regels hebben we vastgelegd in de volgende, verschillende, protocollen: Regels orde en gedrag, Protocol seksuele intimidatie, Pestprotocol en Procedure vertrouwenspersoon.

Deze protocollen zijn de vastgelegde wijze waarop we het ongewenste gedrag van leden in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Al deze protocollen zijn hier te vinden:

eventuele vragen naar aanleiding van deze protocollen kunnen jullie stellen aan onze bestuursleden

Aannamebeleid vrijwilligers

Als sportvereniging willen we het risico op ongewenst gedrag door vrijwilligers zo klein mogelijk houden. Om deze reden hebben we binnen onze vereniging een aannamebeleid opgesteld, volgens het volgende stappenplan:

  • Kennismakingsgesprek;
  • Referenties checken, indien mogelijk (vereniging bellen waar deze persoon vandaan komt);
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten inleveren;
  • Gedragsregels overhandigen;

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Als u contact heeft met of gebruik maakt van diensten van Judoclub Helden is het vaak nodig dat persoonsgegevens van u of uw kinderen door ons genoteerd worden. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door bestuur, trainers of vrijwilligers van Judoclub Helden om contact met u op te nemen en in contact te blijven over activiteiten en/of het lidmaatschap. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van de vragen of diensten waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Deze gegevens worden ook niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dient u zich hiervoor apart aan te melden. Ook worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan nodig is.

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij hier binnen 4 weken na uw verzoek gehoor aan geven, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Judoclub Helden doet via website of social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Via Google Analytics worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld. Judoclub Helden doet evenmin op basis van deze analyses gerichte reclame-uitingen. Om deze reden is op de website ook geen cookie statement geplaatst. Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG). Mocht u meer informatie willen of gegevens gewijzigd willen zien of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens via Judoclub Helden, dan horen wij dat graag via het algemene e-mailadres van de vereniging.

Meer informatie kunt u hier vinden:

Toernooien buitenland

Het komt geregeld voor dat judoka's met andere ouders mee gaan. Wij als club, vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor het dragen van verantwoordelijkheden m.b.t. het meenemen van andere kinderen dan de eigen.

Mocht er tijdens een wedstrijd iets voorvallen waarbij beslissingen genomen moeten worden door een volwassene, dan is het wenselijk dat duidelijk is wie ter plekke verantwoordelijk is voor een bepaald kind. De rijksoverheid heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. Dit formulier is zowel in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Omdat het om toernooien in het buitenland gaat heeft het de voorkeur het formulier in het Engels mee te nemen.

Indien uw zoon of dochter in de toekomst met een andere ouder of trainer meegaat naar een buitenlands toernooi dan vragen wij u dit formulier in te vullen. Voor wedstrijden binnen Nederland hoeft geen formulier ingevuld te worden als een kind met een andere volwassene meegaat. Wel is het handig om de gegevens van de ouders uit te wisselen zodat in geval van nood, snel contact opgenomen kan worden.

Eventuele vragen kunt u stellen aan iemand van het bestuur.

Kleding en kleedlokalen

De kleding van een judoka bestaat uit een judogi (judopak) en een obi (band). Judopakken kunt u bestellen of direct kopen, indien op voorraad bij een van de bestuursleden die in de dojo aanwezig is. Het pak moet goed zitten de mouwen en broekspijpen mogen niet te kort of te lang zijn. Verder moet de judoka nog een paar slippers hebben. Deze worden gebruikt om van het kleedlokaal naar de mat te lopen. Want alleen op de mat mag met blote voeten worden gelopen.

In verband met de drukte in de kleedlokalen, met name in het jongenskleedlokaal, is het de bedoeling dat ouders op de gang wachten tijdens het omkleden van de judoka’s. Uitzondering op deze regel is de eerste groep op zaterdag, van half 9 tot half 10. Mocht er toch hulp nodig zijn (bijvoorbeeld het strikken van een band) dan kan dat gevraagd worden aan één van de oudere judoka’s in het kleedlokaal, andere aanwezige ouders of kunnen de kinderen even naar de gang gaan om het aan hun eigen ouders te vragen. Als het bij uitzondering toch nodig is dat een ouder in het kleedlokaal moet zijn, dan spreekt het voor zich, dat in het meidenkleedlokaal dames naar binnen gaan en in het jongenskleedlokaal heren. Dit in verband met de aanwezigheid van oudere judoka’s die zich daar ook aan het omkleden zijn.

Hygiëne

Wat betreft dit onderwerp zorg voor:

  • een schoon judopak
  • schone voeten en handen
  • kortgeknipte nagels van tenen en handen (mede i.v.m. de veiligheid, zodat er hierdoor geen verwondingen kunnen ontstaan)
  • niet met het judopak op straat komen, dus in het kleedlokaal omkleden
/sites/default/files/styles/ba/public/2023-11/1bde9a4a-1ac8-43df-be02-97e00fc79a81.jpg?h=b123d141&itok=Y5soZdDq